نام آلرگارد

شربت گیاهی ضد ویروس در ابتدا با نام شربت شاد عرضه گردید. نام شربت شاد در حقیقت نامی بود که در ثبت مرکز انستیتو پاستور به این دارو داده شد.

در زمان تولید دارو، نام این محصول به اساپسیویر تغییر پیدا کرد. استاپسیویر نام تجاری ثبت شده (شماره ثبت علامت تجاری: 374308) برای این شربت گباهی ضد ویروس بود.(لینک ثبت علامت تجاری در مرکز مالکیت معنوی)

به منظور مارکتینگ بهتر این محصول، نام شربت در نهایت به آلرگارد تغییر پیدا کرد.

نام آلرگارد

از تب‌خال تا کرونا

در این ویدئو، دکتر حسن شادمانی راجع به نحوه اکتشاف شربت گیاهی ضد ویروس آلرگارد توضیح میدهد.

ایشان این دارو را در ابتدا برای درمان ویروس تب‌خال خود ابداع نموده است. لذا این دارو نتیجه سالیان سال، تحقیق و پژوهش وی بر روی اثر گیاهان دارویی بر روی بیماریهای ویروسی بوده است و در طول سالیان متوالی اثر مثبت خود را ثابت کرده است.

از تب‌خال تا کرونا

شبکه های اجتماعی ما