آلرگارد

داروی گیاهی برای مقابله با ویروس کرونا (کووید ۱۹)

درباره آلرگارد

درباره آلرگارد

بر خلاف واکسنهای تولید شده ویروس کرونا، شربت آلرگارد یک داروی کاملا گیاهی میباشد که طبق ازمایشات بعمل آماده، این دارو از رشد ویروس کرونا در مراحل اولیه جلوگیری کرده لذا طول مدت بستری بیماران را کاهش می دهد. مطالعات سم شناسی حاد و تحت مزمن این فرآورده نیز در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران صورت گرفت که نتایج آن حکایت از ایمن بودن فرآورده در دوزهای توصیه شده مصرفی داشت.

کشف آلرگارد

داروی آلرگارد توسط دکتر حسن شادمانی ابداع گردیده است. این داروی گیاهی در ابتدا برای مقابله با ویروس هرپس تیپ ۲ توسعه یافته بود. با شیوع ویروس کرونا این دارو بر روی ویروس کووید - ۱۹ نیز آزمایش شد و نتیجه تست کشت سلولی و تست بالینی دال بر موثر بودن این دارو در مقابله با ویروس کرونای کووید - ۱۹ بوده است.

کشف آلرگارد

محتویات آلرگارد

محتویات آلرگارد

سیر - مرزه - آویشن شیرازی - رازیانه - گلپر - میخک - اپیوم

گیاهان موجود در این فرآینده در مطالعات مختلف خواص تقویت ایمنی و ضد ویروسی از خود نشان داده اند. برای مثال گیاه سیر دارای مواد ارگانوسولفوره مانند آلیسین وآجوئن و ترکیبات پلی فنلی است که باعث تحریک سیستم ایمنی و بروز اثرات ضد ویروس آن می شود. آجوئن موجود در سیر اثرات ضدویروس پاراآنفلوانزا و رینوویروس از خود نشان داده است. در مطالعات نشان داده شده که عصاره سیر می تواند در محیط in-vitro از نفوذ و تکثیر ویروس آنفلوانزا در سلول میزبان جلوگیری نماید. تیمول و کارواکرول موجود در مرزه و آویشن شیرازی نیز دارای خاصیت ضد میکروبی می باشند. اوژنول موجود در میخک هم خواص ضد التهابی از خود نشان داده است.

طریقه مصرف

دو روز اول هر چهار ساعت ۵ سی سی،
دو روز دوم هر ۶ ساعت ۵ سی سی،
و سپس هر ۸ ساعت ۵ سی سی بین ۵ الی ۱۰ روز بسته به شدت بیماری.

طریقه مصرف

طریقه مصرف

شبکه های اجتماعی ما