تست بالینی
(Clinical Trial)

در آزمایشهای بالینی، داروی مورد مطالعه بر روی داوطلبان به صورت راندم آزمایش میشود. به این معنی که به گروهی از بیماران داروی مورد مطالعه و به گروهی دیگر دارونما داده میشود.

شربت گیاهی آلرگارد از مرکز بین المللی ثبت کارآزمایی های بالینی ایران مجوز انجام آزمایشهای بالینی را اخذ نموده است.

تست بالینی دارو در بیمارستان آمل انجام گردید که طبق نتایج به دست آمده، در گروه دارو (بر خلاف گروه دارو نما) هیچ فوتی ثبت نگردید و مبتلایان با بهبودی کامل مرخص گردیدند.

در این صفحه چکیده ای از این پروتکل آزمایش را میتوانید مطالعه نمایید. برای دسترسی به جزییات مقاله میتوانید به لینک زیر از وبسایت ثبت کارآزمایی های بالینی ایران مراجعه نمایید.


https://fa.irct.ir/trial/47044

چکیده پروتکل

هدف ازمطالعه
هدف از این تحقیق، بررسی اثربخشی شربت استاپ سیویر حاوی گیاهان Zataria multiflora Boiss، Alium Sativum، Heracleum persicum، Satureja hortensis، Dianthus، Foeniculum vulgare و مقدار کمی اپیوم در بیماران مبتلا به COVID-19 می باشد.
طراحی
این مطالعه یک کارآزمایی بالینی دارای گروه کنترل، با گروه های موازی، دوسویه کور، تصادفی شده، فاز 3 بر روی 150 بیمار است. برای تصادفی سازی از فانکشن Rand نرم افزار اکسل استفاده شد.
نحوه و محل انجام مطالعه
این بررسی در بیمارستان امام خمینی شهرستان آمل و بیمارستان فیروزگر تهران انجام خواهد شد. بیماران به طور تصادفی طبق جدول بلوک رندومیزیشن (با استفاده از نرم افزار) در دو گروه دارو و بدون دارو قرار میگیرند.برای کور سازی مطالعه، داروها در پاکتهای مخصوص با نصب کدهای دو رقمی تهیه می شوند تا فقط ارزیابی کننده نهایی که پزشک است از نوع دارویی که بیماران دریافت می کند آگاهی داشته باشد. همچنین، برای عدم آگاه سازی بیمار، پلاسبو نیز به گروه کنترل، داده می شود.
شرکت کنندگان/شرایط ورود و عدم ورود
معیارهای ورود: مورد قطعی کووید 19 بر اساس تأیید آزمایشگاهی تشخیص محتمل کووید 19 بیمار دارای علائم تنفسی با تظاهرات رادیولوژیک بیماران 75-18سال معیار های عدم ورود: وجود کوموربیدیتی حاملگی و شیردهی سابقه آلرژی به داروهای گیاهی موارد بحرانی و شدید
گروه‌های مداخله
درمان با شربت استاپ سیویر: 75 بیمار در دو روز اول با شربت استاپ سیویر تحت درمان قرار می گیرند، 10 سی سی در هر 4 ساعت و دو روز بعدی 10 سی سی در هر 6 ساعت است در کنار داروی استاندارد. دارونما: 75 بیمار در دو روز اول 10 سی سی در هر 4 ساعت و دو روز بعدی 10 سی سی در هر 6 ساعت دارونما را در کنار دارو های استاندارد.
متغیرهای پیامد اصلی
طول مدت بستری در بیمارستان تنگی نفس اشباع اکسیژن

شبکه های اجتماعی ما